Gå videre til innhold
Disse har stor tro på Trysil fremover

Bilde -

Disse har stor tro på Trysil fremover

Fra venstre: Bjarne Sletten (daglig leder i Trysil Alpine Lodge), Johan Swärd (daglig leder i Trysilfjell Utmarkslag), Gudrun Sanaker Lohne (daglig leder i Destinasjon Trysil), Helge Bonden (Destinasjonssjef i Skistar Trysil), Per Morten Hektoen (står bak prosjektet The Lodge Trysil).
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Ola Matsson/Skistar
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 4435 x 2957, 5.79 MB
Last ned

Pressekontakt

Gro Kveldro Bruksås

Gro Kveldro Bruksås

Pressekontakt PR-ansvarlig Destinasjon Trysil +47 46 82 66 74
Gudrun Sanaker Lohne

Gudrun Sanaker Lohne

Pressekontakt Turistsjef, daglig leder Destinasjon Trysil +47 48 15 18 22

Relaterte nyheter