Gå videre til innhold
The Lodge Trysil

Bilde -

The Lodge Trysil

Like ved Radisson Blu Resort finner man The Lodge Trysil. 57 leiligheter i bygg 1 er nå utsolgt og klar til påsken 2019! 15. februar la de ut nye leiligheter for salg i bygg 2. 18 av disse 56 leilighetene er allerede solgt. Bak prosjektet står brødrene Per Morten og Trond Ola Hektoen.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Illustrasjonsfoto
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 8000 x 5189, 33.1 MB
Last ned

Pressekontakt

Gro Kveldro Bruksås

Gro Kveldro Bruksås

Pressekontakt PR-ansvarlig Destinasjon Trysil +47 46 82 66 74
Gudrun Sanaker Lohne

Gudrun Sanaker Lohne

Pressekontakt Turistsjef, daglig leder Destinasjon Trysil +47 48 15 18 22

Relaterte nyheter