Gå videre til innhold
Tiden før og etter flyplassen

Bilde -

Tiden før og etter flyplassen

Når Scandinavian Mountains Airport åpner i desember i år, får 200 millioner mennesker en reisetid hit innenfor fire timer. Slik så flyplassområdet ut før snøen la seg i fjor høst.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Scandinavian Mountains Airport
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 3992 x 2242, 1.2 MB
Last ned

Pressekontakt

Gro Kveldro Bruksås

Gro Kveldro Bruksås

Pressekontakt PR-ansvarlig Destinasjon Trysil +47 46 82 66 74
Gudrun Sanaker Lohne

Gudrun Sanaker Lohne

Pressekontakt Turistsjef, daglig leder Destinasjon Trysil +47 48 15 18 22

Relaterte nyheter