Gå videre til innhold
Gode nyheter for sykkelsatsingen

Bilde -

Gode nyheter for sykkelsatsingen

- Hovedkonklusjonen fra rapporten om sykkelsatsingen i Trysil er at det har skjedd et positivt skifte i arbeidsplassutviklingen i Trysil de siste tre årene og det har blitt høyere næringsattraktivitet. Det har vært spesielt god vekst i antall lønnstakere på̊ sommerstid. Dette har bidratt vesentlig til bedre flyttetall og befolkningsutvikling. Trysil har også̊ hatt positiv bostedsattraktivitet de siste tre årene, forteller Thomas Breen i Hedmark fylkeskommune.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Jonas Hasselgren/Utefoto
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5568 x 3712, 12.4 MB
Last ned

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Gro Kveldro Bruksås

Gro Kveldro Bruksås

Pressekontakt PR-ansvarlig +47 46 82 66 74
Gudrun Sanaker Lohne

Gudrun Sanaker Lohne

Pressekontakt Turistsjef, daglig leder Destinasjon Trysil +47 48 15 18 22

Relaterte nyheter