Gå videre til innhold
Starten Trysilrypa 6 km løp

Bilde -

Starten Trysilrypa 6 km løp

Her går starten på 6 km løp. Startnummer 355 er Abelone Lyng, rypeambassadør og vinner. Nummer 347 er fjorårets vinner av distansen, Liv Tone Heramb.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Ola Matsson
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 4739 x 3159, 10.6 MB
Last ned

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Gro Kveldro Bruksås

Gro Kveldro Bruksås

Pressekontakt PR-ansvarlig Destinasjon Trysil +47 46 82 66 74
Gudrun Sanaker Lohne

Gudrun Sanaker Lohne

Pressekontakt Turistsjef, daglig leder Destinasjon Trysil +47 48 15 18 22

Relaterte nyheter