Gå videre til innhold
Trysil Alpine Lodge byggetrinn 1

Bilde -

Trysil Alpine Lodge byggetrinn 1

Trysil Alpine Lodge er et av de største prosjektene for å utvikle flere senger i Trysil, og bak prosjektet står fem tryslinger fra familiene Sletten og Sørhuus. På bildet ser man tegninger av byggetrinn 1, hvor salgstarten er 16. mars. Dette bygget vil ha en verdi på 900 millioner kroner.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Illustrasjonsfoto
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 4000 x 2668, 7.37 MB
Last ned

Emner

Regions

Pressekontakt

Gro Kveldro Bruksås

Gro Kveldro Bruksås

Pressekontakt PR-ansvarlig Destinasjon Trysil +47 46 82 66 74
Gudrun Sanaker Lohne

Gudrun Sanaker Lohne

Pressekontakt Turistsjef, daglig leder Destinasjon Trysil +47 48 15 18 22

Relaterte nyheter