Gå videre til innhold
Trysil ber vi om kompensasjoner for tapt dekningsbidrag på grunn av tvungen nedstenging ut vintersesong. Foto: Ola Matsson/Trysil
Trysil ber vi om kompensasjoner for tapt dekningsbidrag på grunn av tvungen nedstenging ut vintersesong. Foto: Ola Matsson/Trysil

Pressemelding -

Tiltakspakkene må inneholde mer for å redde reiselivet i Trysil

Regjeringens tiltakspakke presentert 27. mars er på langt nær nok for å redde de kriserammede bedriftene i Trysil. Nå ber Destinasjon Trysil, sammen med flere norske fjelldestinasjoner, om kompensasjon for tapt dekningsbidrag etter at de ble tvunget til å stenge 13. mars og ut vintersesongen på grunn av koronasituasjonen.

Hyttekommuner i fjellene er av de som er hardest rammet i Norge av koronakrisen. Store deler av næringslivet i landets største skidestinasjon Trysil er nå i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon etter tvungen nedstenging fra fredag 13. mars og ut skisesongen. Nå fortviler reiselivet i Trysil etter at regjeringen la frem nye tiltakspakker 27. mars.

I en undersøkelse gjennomført blant bedrifter i Trysil 24. mars oppgir 45 prosent å ha en reduksjon i omsetning på mer enn 80 prosent de kommende seks ukene. I kroner er dette anslått til 424 millioner kroner. Tar man med de indirekte virkningene kan tapet være opp mot 830 millioner kroner.

- Netto driftsresultat genereres i stor grad nettopp i perioden mars til april, og er med på å holde liv i bedriftene gjennom lavsesongen. Mange virksomheter har ikke grunnlag for å åpne opp igjen før til jul og vil ikke få nye inntekter før desember 2020, forteller Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

Ber om kompensasjon for tapt dekningsbidrag

En ny bedriftsundersøkelse besvart av 80 næringsvirksomheter i Trysil (gjennomført av Destinasjon Trysil 29. mars), svarer 57 prosent at tiltakspakken som ble presentert 27. mars bare delvis vil hjelpe virksomhetene på kort sikt. 20 prosent mener den ikke vil hjelpe de i det hele tatt verken på kort eller lang sikt.

– Kompensasjon for en andel av faste utgifter vil på langt nær være nok til å holde liv i mange av våre bedrifter. Vi ber derfor om ytterligere kompensasjon for tapt dekningsbidrag på grunn av tvungen nedstenging, forteller Sanaker Lohne.

Trysil er en spesialisert reiselivskommune der reiselivet legger grunnlaget for over 45 prosent av verdiskapingen og 54 prosent av sysselsettingen i kommunen. I Trysil er 80 prosent av de kommersielle overnattingene fra utenlandske gjester. Det setter Trysil i en særstilling i reiselivet i Norge og bidrar til at destinasjonen rammes spesielt hardt. 

- Vi må få på plass tiltak som både kan få selskapene gjennom krisen, men også ut av den. Vi sender derfor et nytt brev til Stortinget og fylket der vi ber om flere tiltak som må på plass umiddelbart for å redde næringslivet i Trysil, sier Sanaker Lohne.

Dette er tiltakene som Trysil mener skal til for å redde næringslivet i Trysil:


1. Gi ytterligere kompensasjon for tapt dekningsbidrag på grunn tvungen nedstenging. Stat og kommune har fra 13. mars stengt ned store deler av næringslivet i Trysil. Myndighetene må derfor håndtere situasjonen på samme måte som for en avbruddsforsikring.

2. Gjør ordningen ift. kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet gjeldende fra 13. mars 2020 og til neste vintersesong, for å sikre det sårbare reiselivets fremtid. 71 % av bedriftene svarer at to måneder ikke er tilstrekkelig. Det må også sikres at enkelpersonforetak faller inn under ordningen som lanseres.

3. Reduser arbeidsgiveravgiften med 4%-poeng i første omgang for hele 2020 og sett lav merverdiavgift til 5 prosent ut 2020 og for perioden 2021-23.

4. Sikre destinasjonsarbeidet og støtte til næringslivet på lokalt nivå, ved å kompensere for bortfall av næringslivets medlemsbidrag tilsvarende 5,6 millioner kroner. Dette vil sikre at næringslivet har sitt nettverk som støtter de gjennom krisen og at destinasjonen kan forberede markedstiltak som iverksettes når det er mulig. Slik sikrer vi at næringslivet kommer så raskt som mulig i gang igjen og at skadeomfanget reduseres.

5. Massivt øke markedsføringsmidlene for å markedsføre fyrtårnene i Norge i utlandet, for å sikre opprettholdelsen av eksportandelen på 80 % i Trysils reiseliv.

6. Etablere tilskuddsordninger for å iverksette og opprettholde investeringer og utviklingsprosjekter på destinasjonene og styrke de regionale utviklingsmidler til fylkene.

Se mer: Dramatiske konsekvenser for Trysil - ber om krisepakke til en særlig utsatt reiselivskommune

Se under brevet som er sendt til Stortinget og fylket fra Trysil 30.03 med en nærmere redegjørelse for hvorfor reiselivet er sårbart, hvorfor Trysil er særlig utsatt og en utdyping av tiltakene det er nødvendig at myndighetene støtter oss med.

For mer informasjon, ta kontakt med

Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef og daglig leder i Destinasjon Trysil på telefon 48 15 18 22/e-post: gudrun.lohne@trysil.com.

Emner

Kategorier

Regions


Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for all reiselivsrelatert virksomhet i Trysil.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 850 000 gjestedøgn, 28 000 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 250 millioner NOK i skipassomsetning, 67 bakker, 29 heiser, over 500 km med langrennsløyper. 61 000 sykkeldager, 100 km med naturlig singeltrack, sykkelparker, over 50 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. Over 70 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2020 viser retningen for en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Kontakter

Ida Dyreng

Ida Dyreng

Pressekontakt Daglig leder, Destinasjon Trysil +47 90 73 23 08

Relatert innhold

Velkommen til Trysil - størst i Norge på ski og stisykling

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Destinasjon Trysil har ansvaret for markedsføring og informasjon til gjester, PR og vertskapsoppgaver, ulike utviklingsprosjekter og stisykkelsatsingen Trysil Bike Arena. I tillegg arrangerer de møteplasser og kompetansetiltak for næringslivet i kommunen.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 69 bakker, 32 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 92 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 65 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Destinasjon Trysil
Storvegen 3
2420 Trysil
Norge