Gå videre til innhold
Det er kritisk for fjelldestinasjoner at lønnsstøtteordninger kommer på plass før jul slik at man unngår permitteringer av ansatte. Foto: Ola Matsson/Trysil
Det er kritisk for fjelldestinasjoner at lønnsstøtteordninger kommer på plass før jul slik at man unngår permitteringer av ansatte. Foto: Ola Matsson/Trysil

Pressemelding -

Utfordrende tider for reiselivsnæringa i Trysil – må få på plass tiltak nå!

Regjeringens koronatiltak har umiddelbart skapt store konsekvenser for deler av reiselivsnæringa i Trysil, spesielt innenfor serveringsbransjen. Nå ber Destinasjon Trysil, sammen med flere norske fjelldestinasjoner, om at kompensasjonsordninger kommer på plass før regjeringen tar juleferie.

Trysil har ca. 35 serveringsbedrifter som nå er i oppstarten av den viktigste inntjeningsperioden, som strekker seg fra jul til påske, og som utgjør rundt 85 prosent av årlig omsetning. Disse bedriftene har i løpet av 20 måneder med pandemi levd med restriksjoner og tiltak, som har svekket inntjeningen og gitt økte kostnader. Det har også vært store utfordringer knyttet til rekruttering og forutsigbarhet for de ansatte.

Med de seneste tiltakene er utfordringene ytterligere forsterket, og risikoen for konkurser og tap av kompetanse anses nå som høy.

- Serveringsbransjen er en svært viktig del av reiselivet i Trysil, og konkurser og svekkelser i tilbudet, vil få ringvirkninger for aktivitetsbedrifter, overnatting, handel og service. Om lag 950 ansatte tar hånd om våre gjester gjennom en hektisk vintersesong, og vi trenger dem alle, sier Olve Norderhaug, konst. daglig leder i Destinasjon Trysil.

Tilbakemeldingene fra næringa i Trysil er at følgende ordninger raskt må̊ komme på̊ plass, i prioritert rekkefølge:

  1. Lønnsstøtteordningen må gi full kompensasjon slik at vi unngår permitteringer der vi kan ha aktivitet.
  2. Kompensasjonsordningen må ha en tydelig sesongfaktor som ivaretar de ansatte og arbeidsplassene som rammes hardest nå.
  3. Merverdiavgiften bør reduseres til 15 prosent for serveringsstedene så lenge tiltakene er i effekt.
  4. Arbeidsgiverperioden ved permittering må ned fra 10 til 2 dager, med virkning fra 13.12.2021
  5. Sesongarbeiderne må inkluderes i lønnsstøtte- og permitteringsordningen for ikke å miste kritisk arbeidskraft.

Generelt om ordningene

  • Det er viktig at kompensasjonsordningenes varighet forlenges så lenge tiltakene er i effekt, og at det kommuniseres ut så tidlig som mulig for å skape forutsigbarhet i bransjen.
  • Kravet om minst 30 prosent omsetningsfall slår uheldig ut for sesongbedrifter som rakk et par gode uker nå i start på vintersesongen, og som nå faktisk vil kunne være tjent med å stenge de siste dagene av desember for å komme innunder den generelle kompensasjonsordningen.
  • De aktørene som nå sliter, men som allikevel faller utenom de generelle ordningene, bør bli skjønnsmessig prioritert i de kommunale ordningene.

- I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den vil styrke reiselivet som en viktig næring for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet og at en viktig oppgave er å jobbe for at konsekvensene av koronakrisen ikke blir langvarig. Nå kommer første testen på̊ om regjeringen viser alvor med lovnadene sine, sier Norderhaug.

Se vedlagt brev som er underskrevet av flere destinasjonsselskap og sendt til regjeringen og finanskomite torsdag 16. desember.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Olve Norderhaug, konst. daglig leder i Destinasjon Trysil, e-post: olve@trysil.com/telefon 99 24 23 05.

Emner

Kategorier

Regions


Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 68 bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 72 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 50 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Kontakter

Ida Dyreng

Ida Dyreng

Pressekontakt Daglig leder, Destinasjon Trysil +47 90 73 23 08

Relatert innhold

Velkommen til Trysil - størst i Norge på ski og stisykling

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Destinasjon Trysil har ansvaret for markedsføring og informasjon til gjester, PR og vertskapsoppgaver, ulike utviklingsprosjekter og stisykkelsatsingen Trysil Bike Arena. I tillegg arrangerer de møteplasser og kompetansetiltak for næringslivet i kommunen.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 69 bakker, 32 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 92 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 65 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Destinasjon Trysil

Storvegen 3
2420 Trysil
Norge