Gå videre til innhold
Nå kan endelig hytteeiere kildesortere avfall i Trysilfjellet

Pressemelding -

Nå kan endelig hytteeiere kildesortere avfall i Trysilfjellet

Nå kan endelig 1000 tonn avfall fra turister og hyttegjester i Trysilfjellet kildesorteres og håndteres på en mer bærekraftig måte.

Mangel på kildesorteringsmuligheter for fritidsboliger har vært et kjent problem i hele Norge. 1. januar 2023 kommer nye EU-regler som stiller krav til kommuner om å sortere ut plast- og matavfall riktig fra fritidsboliger.


Hytteområdet i Fageråsen var det først ut med kildesortering i Trysil. Foto: Jonas Sjögren/Trysil

- I Trysil har kildesortering for fritidsboliger og utleieenheter stått på agendaen siden 2010, forteller Ida Dyreng, daglig leder i Destinasjon Trysil. – Det er ett av våre mest konkrete bærekraftsmål, og noe særlig våre utenlandske gjester forventer er på plass når de ferierer i Trysil. Hytteeiere har også etterspurt dette i større grad de siste årene.

Derfor har det tatt så lang å få på plass

En av årsakene til at innføring av kildesortering blant fritidsboliger har tatt tid i Trysil har vært allerede inngåtte anbudskontrakter og manglende utstyr for tømming.

- 1. mai i år kunne vi endelig inngå en ny kontrakt, som ga oss mulighet til å løse logistikken og skaffe de bilene vi trengte for å kunne gjennomføre full kildesortering. På en sommer har vi, sammen med kommunen og grunneiere, klart å legge til rette for kildesortering til litt under halvparten av alle fritidsboliger i Trysil. Vi har investert for flere millioner kroner blant annet i molok-systemer, som er avfallsbrønner hvor avfallet oppbevares delvis under bakken, forteller Stig Ola Johansen, avdelingsleder renovasjon i SØIR. - Neste sommer jobber vi videre med å få på plass kildesortering for fritidsboliger i resten av kommunen.

Geir M. Stenbrende i SØIR er godt fornøyd med renovasjonsselskapets investeringer i molok-systemer. Foto: Jonas Sjögren/Trysil

Godt samarbeid mellom renovasjonsselskapet SØIR, Trysil kommune, Trysilfjell Utmarkslag og Fageråsen Hytteområde har vært nøkkelen for å få til dette prosjektet så raskt, når det først ble mulig. Driverne av hytteområdene har avsatt grunn og gjennomført grunnarbeid for nye returpunkt i Trysil.

1000 tonn avfall fra gjester i Trysil

I tillegg til å være Norges største skisted, er Trysil den neste største hyttekommunen med 6.900 hytter. I fjellet genereres det 1000 tonn avfall i året, noe som understreker hvor viktig kildesortering er for turistdestinasjonen.

- Ifølge en undersøkelse som vi gjorde blant fritidsboligeiere i Trysil i 2021 sier hele 91 prosent at de er positive til kildesortering på hytta, sier Dyreng. - For å nå FNs bærekraftsmål er vi alle nødt til å bidra. Vi har tilrettelagt for kildesortering. Nå må gjestene og hytteeierne våre gjøre jobben med å sortere husholdningsavfallet sitt, og bruke gjenvinningsstasjonen til annet avfall.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ida Dyreng, daglig leder i Destinasjon Trysil på e-post: ida@trysil.com/tlf. 90 73 23 08 eller Stig Ola Johansen, avdelingsleder renovasjon i SØIR på e-post: Stig.ola@soir.no/ tlf. 41327194

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 68 bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 87 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 60 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Kontakter

Ida Dyreng

Ida Dyreng

Pressekontakt Daglig leder, Destinasjon Trysil +47 90 73 23 08

Relatert innhold

Velkommen til Trysil - størst i Norge på ski og stisykling

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Destinasjon Trysil har ansvaret for markedsføring og informasjon til gjester, PR og vertskapsoppgaver, ulike utviklingsprosjekter og stisykkelsatsingen Trysil Bike Arena. I tillegg arrangerer de møteplasser og kompetansetiltak for næringslivet i kommunen.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 69 bakker, 32 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 92 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 65 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Destinasjon Trysil
Storvegen 3
2420 Trysil
Norge