Gå videre til innhold
3 av 4 av Trysils innbyggere er positive til reiselivsutviklingen. Det gir oss enda mer motivasjon til å fortsette med en bærekraftig utvikling av destinasjonen, forteller Ida Dyreng,daglig leder i Destinasjon Trysil. Foto: Jonas Sjögren/Trysil
3 av 4 av Trysils innbyggere er positive til reiselivsutviklingen. Det gir oss enda mer motivasjon til å fortsette med en bærekraftig utvikling av destinasjonen, forteller Ida Dyreng,daglig leder i Destinasjon Trysil. Foto: Jonas Sjögren/Trysil

Pressemelding -

Trysil remerkes med Merket for bærekraftig reisemål for tredje gang

Ifølge koronabarometeret til Innovasjon Norge er stadig flere turister opptatt av klima og bærekraft, og de vil velge reisemål som tar bærekraft på alvor. I Trysil, hvor over halvparten av verdiskapingen og sysselsettingen i kommunen kan relateres til reiselivsnæringen, er det langsiktige arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål helt essensielt.

I Trysil har man jobbet med en mer bærekraftig utvikling av reisemålet siden 2010. De var blant de fire første reisemålene i Norge som ble kvalifisert til Merket for bærekraftig reisemål i 2013. Nå remerkes Trysil for tredje gang, og er også det aller første reisemålet som leverer på den nyeste versjonen av standarden, versjon 3.0, med oppdaterte målinger og planer for økt bærekraft i reiselivet.


- Transformasjonen fra Norges største vinterdestinasjon til et stadig mer helårlig reisemål, har vært positiv både med tanke på verdiskaping og sysselsetting. Reisemålet viser også til en bred samhandling lokalt i dette utviklingsarbeidet. Arbeidet og resultatene bør være til inspirasjon for andre sesongbaserte destinasjoner, sier Jan Erik Dietrichson, ekstern kontrollør for merkeordningen.

Bærekraft integrert i reiselivsstrategien

I Trysil ser de remerking som «en klapp på skuldra» for at man forsøker å ta tak i de helt sentrale og viktige bærekrafttemaene som bedrifter, kommunen og næringslivet generelt må ta tak.

- Alle i Trysil er opptatt av at vi skal ha en bærekraftig utvikling i reiselivet. Gjestene vil ikke komme tilbake til Trysil hvis de opplever at vi går på̊ akkord med miljø, natur eller sosiale verdier. Og bedriftene vil ikke overleve om de ikke er økonomisk levedyktige, sier Ida Dyreng, daglig leder i Destinasjon Trysil. –I den nye reiselivsstrategien for 2030 er bærekraft godt integrert og tiltakene i planen knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

Godt samarbeid er nøkkelen
I en spørreundersøkelse utført av Trysil i mai 2022 sier 75 prosent av Trysils befolkning at de er positive til reiselivsutviklingen i kommunen. Og hele 94 prosent mener at reiselivet er viktig med tanke på arbeidsplasser, næringsutvikling og tilbud til lokalsamfunnet.

- Det er godt å se at 3 av 4 tryslinger er positive til reiselivsutviklingen. Det gir oss enda mer motivasjon til å fortsette med en bærekraftig utvikling av destinasjonen, forteller Dyreng. – For å lykkes må vi fortsette med det gode samarbeidet som vi har på destinasjonen, med involverende prosesser og planer.

«Presser oss i riktig retning»
Bedriftene i Trysil har også sett verdien av et større fokus på bærekraft. I dag er 24 bedrifter i Trysil miljøsertifisert med merket Miljøfyrtårn, og 11 nye er i gang med denne sertifisering.

Spire Kommunikasjon var en av de første bedriftene i Trysil som ble Miljøfyrtårn for over ti år siden. Foto: Jonas Sjögren/Trysil


- Merket for bærekraftig reisemål er ingen premie for ferdig utført arbeid. Men den presser oss i riktig retning og vårt bærekraftsarbeid skal alltid være i bevegelse. Avfallssortering i fritidsboliger er ett av punktene som Trysil ikke har vært gode nok på, men nå er det heldigvis en prosess for dette også. Innen jul blir det kildesortering fra fritidsboliger i hele Trysilfjellet, forteller Dyreng.

Molok-system for kildesortering er allerede på plass i hytteområdet, Fageråsen. Foto: Pontus Åkesson/Fageråsen Fritid


Reiselivet er den største næringen i Trysil
Reiselivsnæringen i Trysil er særdeles arbeidsintensiv, der over 50 prosent av verdiskapingen og sysselsettingen i Trysil kommune kan relateres til reiselivsnæringen (rapport fra Menon 2019). For å lykkes med en bærekraftig utvikling av reisemålet er det viktig at også de største aktørene tar ansvar. SkiStars sommersatsing gir ytterligere kraft i forhold til helårig utvikling med viktige konsekvenser som økt verdiskaping, helårs arbeidsplasser og tilflytting.

- SkiStar har en ambisiøs bærekraftstrategi, der en av våre målsettinger er å halvere våre utslipp innen 2030. Siste året har SkiStar Trysil redusert sitt klimaavtrykk med 492 tonn CO2, det vil si 62 prosent. Dette har vi klart blant annet ved å investere i å bruke biodrivstoff på våre kjøretøy. Vi skal jobbe for å fremme helse og en aktiv livstil, både for våre gjester og ansatte, forteller Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonssjef i SkiStar Trysil.


SkiStar er også opptatt av å sikre og ivareta Trysils bæreevne, og sørge for god balanse mellom kapasiteten i heiser, restauranter og service og antall gjester som besøker destinasjonen. Dette skjer i tett samarbeid med Trysils andre aktører, som i hovedsak står for utviklingen av nye senger.

- Vi har oppdatert vår masterplan for utvikling i skianlegget og er klare for å ta nye skritt på utviklingen av minnerike fjellopplevelser i Norges største skisted, sier Sanaker Lohne.

Se også SkiStars planer og visjoner frem til 2030

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ida Dyreng, daglig leder i Destinasjon Trysil, på telefon 90 73 23 08 eller e-post: ida@trysil.com.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 68 bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 87 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 50 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Kontakter

Ida Dyreng

Ida Dyreng

Pressekontakt Daglig leder, Destinasjon Trysil +47 90 73 23 08

Relatert innhold

Velkommen til Trysil - størst i Norge på ski og stisykling

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Destinasjon Trysil har ansvaret for markedsføring og informasjon til gjester, PR og vertskapsoppgaver, ulike utviklingsprosjekter og stisykkelsatsingen Trysil Bike Arena. I tillegg arrangerer de møteplasser og kompetansetiltak for næringslivet i kommunen.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 69 bakker, 32 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 92 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 65 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Destinasjon Trysil
Storvegen 3
2420 Trysil
Norge