Gå videre til innhold
"Trysil - alltid i bevegelse" handler om å hele tiden jobbe for å bli et mer bærekraftig reisemål. Foto: Trysil
"Trysil - alltid i bevegelse" handler om å hele tiden jobbe for å bli et mer bærekraftig reisemål. Foto: Trysil

Pressemelding -

Nå stikker Trysil hodet frem og kommuniserer bærekraft

Trysil har jobbet med bærekraft reiseliv siden 2010, men har aldri klart å kommunisere dette godt nok ut til gjester. Med sitt nye konsept «Alltid i bevegelse» har Trysil endelig en kommunikasjonsparaply å sette alt bærekraftsarbeidet under.

Trysil fikk sitt første Merket for bærekraftig reisemål allerede i 2013 som de første i Norge og Europa. Denne ordningen er for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig med bærekraftig utvikling. Trysil har blitt remerket i 2016 og 2019 og jobber kontinuerlig med tiltak innenfor klima og miljø, sosialt ansvar og økonomisk levedyktighet.

- I Trysil gjør vi mange tiltak innen bærekraft som vi er stolte av, men som vi ikke har klart å kommunisere godt nok ut til våre gjester. I samarbeid med kommunikasjonsbyrået Awake har vi nå prioritert hvordan vi skal kommunisere vårt bærekraftsarbeid og med hvilken styrke, forteller Gro Kveldro Bruksås, PR- og markedsansvarlig i Destinasjon Trysil. – I en undersøkelse blant medlemsbedrifter i Destinasjon Trysil sier 99 prosent at de synes det er viktig og veldig viktig at vi kommuniserer vårt bærekraftsarbeid mot gjester.

Hjertesak og hovedområder

Det er viktig for Trysil å kommunisere sine tiltak og mål med stolthet, men også fortelle om sine utfordringer. Ved å være ærlig i sin kommunikasjon skal de skape tillit hos gjester og samarbeidspartnere.

I prosessen med Awake har Trysil valgt en Hjertesak. En hjertesak er et tema som ligger tett opp til kjernevirksomheten, der en bedrift har størst påvirkningskraft.

- For å finne hjertesaken vår innen bærekraft har vi hatt en workshop med flere aktører i Trysil. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant Destinasjon Trysils medlemmer. Helse og aktivitet var en naturlig hjertesak for oss, da det ligger i kjernevirksomheten vår gjennom hele året, sier Bruksås. – Vi ønsker at flere skal være i bevegelse gjennom aktivitetene vi tilbyr, som også gir gode helsegevinster både fysisk og mentalt.

I tillegg har Trysil valgt fem hovedområder som skal supplementere Hjertesaken. Disse er Mangfold, Ivareta naturen, Transport, Avfall og gjenvinning og Grønn energi.

- Hovedområdene vi har valgt er også saker vi jobber godt med. Vi tilrettelegger i stor grad for at aktivitetene våre skal være for alle, også for eksempel for de med handicap. Vi har et bredt spekter av både internasjonale gjester og innbyggere, så mangfoldet er stort på destinasjonen. Å ta vare på naturen for fremtidens innbyggere og gjester er et betydelig fokusområde. Avfallssortering i hytteområdene er i ferd med og rulles ut. Vi tilrettelegger for at gjester kan sette fra seg bilen når de kommer til destinasjonen. Og fjernvarmeanlegget i Trysil er eksempel på tiltak for grønn energi, forteller Bruksås.

Avfallssortering i hytteområder kommer på plass

- En av grunnene til at vi ikke har kommunisert vårt bærekraftsarbeid tidligere er at avfallssortering ikke har vært på plass for våre gjester. Det er et veldig synlig tiltak, og som mange mener er helt grunnleggende innen bærekraft. Nå er avfallssortering i hytteområdene i ferd med og rulles ut, og i løpet av sommeren 2022 skal i første omgang hytteområdene i og rundt fjellet ha fått moloksystemer med kildesortering, forteller Bruksås.

Remerkes som bærekraftig reisemål i 2022

I 2022 skal Trysil igjen remerkes som bærekraftig reisemål. Dette er en omfattende jobb, hvor man må svare på 100 indikatorer for å få tildelt merket for tre nye år (se mer om Merket for bærekraftig reisemål vedlagt).

- Det ingen sak å remerke Trysil. Her er det veldig mye på plass, men vi utfordres også på mange områder. Særlig klimautslipp, som er et område vi må ekstra fokus på i årene fremover. Bærekraft er sterkt forankret gjennom den nye reiselivsstrategien for Trysil 2030. Så dette er et område som alle er opptatte av, både i kommunen og i næringen. Jeg gleder meg til å sette i gang med remerkingen, sier Anne Dorte Carlson, prosjektleder for bærekraftig reiseliv.

Alltid i bevegelse

Kommunikasjonskonseptet skal favne alt av bærekraftsarbeid Trysil gjør. Det handler om å hele tiden jobbe for å bli et mer bærekraftig reisemål.

Akkurat som naturen alltid er i bevegelse, er Trysil alltid i bevegelse gjennom et helårlig aktivitetstilbud. Å bevege seg i Trysils rene og friske natur øker livskvaliteten. Når mennesker er friske og har god helse, er de også bedre rustet til å ta vare på naturen og menneskene rundt seg. Gjennom sitt unike engasjement og felleskap ønsker Tryslingene å bevege andre. Det handler om å bevege seg i riktig retning.

Trysil skal alltid jobbe med bærekraftig utvikling. For alltid i bevegelse handler om at Trysil skal eksistere i fremtiden, for alltid.

- Det har vært en svært lærerik og spennende prosess å jobbe med Trysil. Vi er imponerte over alle tiltakene de gjør på bærekraft, og ikke minst drivkraften og samholdet til tryslingene. For oss i Awake er det gøy å se at kommunikasjonsverktøyet vårt fungerer så godt, sier Marte Alstad Hansen, kreativ leder i Awake.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid her.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Gro Kveldro Bruksås, PR- og markedsansvarlig i Destinasjon Trysil, telefon 46 82 66 74 eller e-post: gro@trysil.com eller Anne Dorte Carlson, prosjektleder for bærekraftig reiseliv, telefon 99 28 00 70 eller e-post: adc@trysil.com

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 68 bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 72 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 50 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Kontakter

Ida Dyreng

Ida Dyreng

Pressekontakt Daglig leder, Destinasjon Trysil +47 90 73 23 08

Relatert innhold

Velkommen til Trysil - størst i Norge på ski og stisykling

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Destinasjon Trysil har ansvaret for markedsføring og informasjon til gjester, PR og vertskapsoppgaver, ulike utviklingsprosjekter og stisykkelsatsingen Trysil Bike Arena. I tillegg arrangerer de møteplasser og kompetansetiltak for næringslivet i kommunen.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 69 bakker, 32 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 92 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 65 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Destinasjon Trysil
Storvegen 3
2420 Trysil
Norge