Gå videre til innhold
Det er stor fremtidstro i Trysil, men man trenger hjelp for å restarte reiselivet etter pandemien. Foto: Ola Matsson
Det er stor fremtidstro i Trysil, men man trenger hjelp for å restarte reiselivet etter pandemien. Foto: Ola Matsson

Pressemelding -

Trysil tror på reiselivets fremtid - oppfordrer Regjeringen til å følge opp nasjonal reiselivsstrategi

I reiselivskommunen Trysil er fremtidstroen sterk. Et nytt utviklingsprosjekt med ramme på 450 millioner kroner er et godt eksempel på det. Med ny nasjonal reiselivsstrategi på plass, vil Trysil oppfordre Regjeringen til å følge opp med virkemidler til en restart av næringslivet.

I dag overrakte Innovasjon Norge Reiseliv ny nasjonal reiselivsstrategi til Næringsministeren.

- Vi er flere i fra Trysil som har bidratt med innspill i Innovasjon Norges prosess for å utarbeide den nasjonale reiselivsstrategien. Strategien viser riktig retning, og vi mener den er for viktig for skuffen. Med de rette virkemidlene vil dette være med å realisere Trysils ambisiøse reiselivsstrategi mot 2030, som skal bidra til høyere verdiskapning og økt sysselsetting, sier Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil, som har vært tett på prosessen gjennom deltakelse i Innovasjon Norges strategiske råd.

Opplevelser man lengter tilbake til

Trysil har vedtatt en reiselivsstrategi, som er forankret både i Trysil kommune og blant destinasjonsselskapets 210 eiere. Strategien er fundamentert på en bærekraftig utvikling, basert på en balansert vekst, men samtidig en sterk fremtidstro.

- Trysil er klare for å bidra med å realisere potensialet som er i reiselivet i Norge og Trysil, sier Sanaker Lohne. – Nå håper vi Regjeringen følger opp med virkemidler slik at vi får en restart av næringslivet og langsiktig og bærekraftig rammer for videre utvikling. Midler til markeds- og produktutvikling er avgjørende for å få reiselivet i gang igjen.


Nå investeres det 450 millioner

Til tross for koronapandemien har spaden gått i jorden for et stort utviklingsprosjekt ved foten av Trysilfjellet. Trysil Alpine Lodge vil få nesten 100 høystandardsleiligheter i første omgang. Totalt investeres det vel 450 millioner kroner i byggetrinn 1 og 2. Alle 45 leiligheter i byggetrinn 1 er solgt, og skal stå ferdig i desember 2022. Byggetrinn 2 med ytterligere 50 leiligheter er i salg nå og etterspørselen er stor.

- Trysil er en attraktiv reiselivsdestinasjon som har hatt vekst de siste årene. Vi har stor tro på en bærekraftig helårsutvikling, og det er derfor vi velger å satse her. Vi forventer at reiselivet tar seg opp etter pandemien, men det trengs stimuleringsmidler både på nasjonalt og lokalt nivå, sier daglig leder i Trysil Alpine Lodge, Bjarne Sletten. 

- Vi er glade for at aktørene i Trysil fortsetter å investere og utvikle destinasjonen. Flere senger gir oss mulighet til å ta imot flere gjester. Derfor er det viktig at markedsmidler i Norge prioriteres for å få gjester tilbake til Norge. Det må også prioriteres midler til produktutvikling og tilrettelegging på destinasjonene, sier Sanaker Lohne.

TRYSILS REISELIVSSTRATEGI 2020-30

  • Reiselivsstrategien skal sikre en optimalisert og bærekraftig vekst og utvikling av Trysil.
  • Trysil, Norges største ski- og stisykkelsted, har hatt en enorm utvikling de ti siste årene. Det er investert hele 2,6 milliarder kroner i reiselivet i Trysil fra 2008 til 2019. En ny reiselivsstrategi for Trysil viser stor fremtidstro, og etter planen skal det investeres nye 3,9 milliarder i reiselivet frem mot 2030. 
  • Overordnet mål for Trysil reiselivsstrategi er Trysils gjestetilfredshet skal være høy, Trysil skal ha engasjerte ledere, Trysil skal bli et mer bærekraftig reisemål, vekst i antall kommersielle gjester, et mer helårig reisemål, økt internasjonalisering og vekst i næringslivet og antall arbeidsplasser. 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef og daglig leder i Destinasjon Trysil, telefon 48 15 18 22/gudrun@trysil.com.

Emner

Kategorier

Regions


Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 68 bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 72 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 50 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2020 viser retningen for en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Pressekontakt

Gro Kveldro Bruksås

Gro Kveldro Bruksås

Pressekontakt PR-ansvarlig Destinasjon Trysil +47 46 82 66 74
Ida Dyreng

Ida Dyreng

Pressekontakt Daglig leder, Destinasjon Trysil +47 90 73 23 08

Relatert innhold

Velkommen til Trysil - størst i Norge på ski og stisykling

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Destinasjon Trysil har ansvaret for markedsføring og informasjon til gjester, PR og vertskapsoppgaver, ulike utviklingsprosjekter og stisykkelsatsingen Trysil Bike Arena. I tillegg arrangerer de møteplasser og kompetansetiltak for næringslivet i kommunen.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 68 bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 87 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 50 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Destinasjon Trysil
Storvegen 3
2420 Trysil
Norge