Gå videre til innhold
Trysils vellykkede helårssatsing vil settes tilbake istedenfor å bli styrket, hvis ikke koronarammet næring får hjelp. Foto: Andreas Fausko/Trysil
Trysils vellykkede helårssatsing vil settes tilbake istedenfor å bli styrket, hvis ikke koronarammet næring får hjelp. Foto: Andreas Fausko/Trysil

Pressemelding -

Trenger hjelp for å få reiselivshjulene til å rulle igjen

Kompensasjonsordningen for koronarammet næring som ble lagt frem 2. april er ikke tilstrekkelig for sesongbedrifter som har minimal omsetning i sommer og høst, eller som ikke kan åpne igjen før til vinteren. I Trysil vil dette ha store konsekvenser for sommersesongen og oppstarten av neste års vintersesong.

Trysil trenger nå å få raskt på plass tiltakspakker, slik at hjulene i næringslivet begynner å rulle igjen og at ansatte kommer i arbeid. Hvis ikke vil dette gi veldig store konsekvenser først for sommersesongen og så på oppstarten av neste års vintersesong.

- Slik forslaget til ordningen er lagt frem fra regjeringen, vil det bety at næringslivet på en vinterdestinasjon kun får kompensasjon for to måneder, mars og april. Dette er ikke hjelp nok for reiselivsbedrifter i Trysil hvor flere virksomheter har null i omsetning i mai måned, og vil derfor ha null prosent i omsetningsfall. Kostnadene er like, sier Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil. - Vi trenger tiltak som redder næringen og som setter reiselivshjulet i gang.

Helårsdrift gir en mer bærekraftig destinasjon

Trysil er en spesialisert reiselivskommune der reiselivet legger grunnlaget for over 45 prosent av verdiskapingen og 54 prosent av sysselsettingen i kommunen. I Trysil er 80 prosent av de kommersielle overnattingene fra utenlandske gjester. Det setter Trysil i en særstilling i reiselivet i Norge og bidrar til at destinasjonen rammes spesielt hardt.

- Det må på plass tiltak som kompenserer for inntektstapet i mars og april, da virksomheter ble stengt og kundegrunnlaget borte. Det prosentvise inntektstapet må være gjeldende til virksomhetene har aktivitet igjen, sier Sanaker Lohne.

Foto tatt 03.04.20: Norges travleste skiheiser har stått stille siden 13. mars i år. Foto: Ola Matsson/Skistar Trysil.

Virksomheters overskudd på vinteren gir muligheter om sommeren

De siste seks årene har Trysil jobbet med å bygge opp en mer bærekraftig helårsdestinasjon gjennom satsning på stisykling. Virksomhetenes overskudd fra vinteren har blitt brukt til å åpne opp Trysils tilbud om sommeren og skape flere helårs arbeidsplasser.

-Vi frykter at bedriftene ikke klarer å åpne opp virksomheten i sommer, da inntektstapet har vært for stort i vinter. Trysils vellykkede helårssatsing vil settes tilbake istedenfor å bli styrket. Det er fortvilende, nå vi trenger det mer enn noen gang, sier Sanaker Lohne.

Lav likviditet gjør at vintersesongen kommer senere i gang

Oppstarten av vintersesongen vil også bli krevende for næringsaktørene. De fleste har etter inntektstapet i vinter og lite trafikk gjennom sommer og høst lav likviditet.

- Blir ikke inntektstapet kompensert, må trolig vinter-bedriftene utsette åpning fra november, til rett før julesesongen starter, da de har nok kundegrunnlag. Sysselsettingen i næringslivet vil komme senere i gang. Flere virksomhetsledere er derfor redde for å miste viktig kompetanse, hvis man ikke kan tilby helt eller delvis ansettelse i sommer og tidlig vinter, sier Sanaker Lohne. 

Dette er tiltakene som Trysil trenger for å redde næringene og for å sette i gang reiselivshjulet igjen. 

1. Kompensasjonsmodellen må tilpasses vintersesongbedrifter

  • Kompensasjonsmodellen må ta høyde for sesongbedrifter som har en stor del av sin årsomsetning i perioden der virksomheten ble nedstengt eller kundegrunnlaget ble borte. Det kan gjøres ved å dekke faste kostnader for hele året ihht den tapte prosentvise omsetningen i mars-april. 30-40% av sin årsomsetning, så bør man få dekket samme andel av bedriftens faste kostnader gjennom året. Det holder ikke å sammenlikne måned vs måned, da omsetningen).
  • Inntektene alpinanleggene mistet i mars-april er det de trenger for å dekke nødvendige kostnader og pålagt vedlikehold frem til åpning i desember. Personalkostnader som er nødvendig for å gjøre pålagt vedlikehold må regnes som faste kostnader. Egen ordning for alpinanlegg med dekning av inntektsbortfallet på 400 mill er den beste og enkleste måten å løse dette på – se innspill fra Alpinanleggenes landsforening.
  • Kostnadsdekning er nødvendig for en lenger periode. Tre måneder er ikke nok. Ordningen må fungere som risikoavlastning for å kunne åpne opp i sommer (da det er lite besøksgrunnlag), og for å sikre at man ikke går i minus ettersom dekningsbidraget fra vinteren er borte.

2. Arbeidsgiveravgift må være null til normal drift er i gang. Det vil for næringen i Trysil si 1. januar 2021. Deretter er det viktig med redusert arbeidsgiveravgift ut 2021, 4 % poeng. Dette vil gjøre at flere ansetter tidligere, at virksomheter klarer å beholde sin viktige kompetanse og kompensere for inntektstapet forrige vinter.

3. Moms: «Matmoms» på servering av mat i restauranter må reduseres fra 25% til 15 %. Serveringssteder er arbeidsintensive, krever mange ansatte og har store driftskostnader ifa utstyr. Dette vil gjøre det lettere å åpne opp, sysselsette folk igjen og drive fremover. Bør gjelde både 2020 og 2021.

4. Økte salgsrettede markedsføringsmidler for å sikre tilstrekkelig trafikk slik at næringslivet kan åpne opp igjen, sommer og vinter. Markedstilskudd bør gå til destinasjonene, slik at det sikres målrettede salgsutløsende markedstiltak og ikke profilerende markedstiltak.

5. Kursing og kompetanseheving må tilrettelegges og dekkes for ansatte som nå er permittert, samtidig som de kan være delvis i jobb. Da blir de 100 % sysselsatt. Bedrifter ønsker å tilrettelegge for at ansatte skal kunne kurses i perioden hvor det er lite aktivitet i Trysil. Dette gjør at man holder på kompetansen og styrker bedriftene og reisemålene på lang sikt med kompetanseheving. 

For mer informasjon, ta kontakt med

Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef og daglig leder i Destinasjon Trysil på telefon 48 15 18 22/e-post: gudrun.lohne@trysil.com.

Emner

Kategorier

Regions


Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for all reiselivsrelatert virksomhet i Trysil.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 850 000 gjestedøgn, 28 000 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 250 millioner NOK i skipassomsetning, 67 bakker, 29 heiser, over 500 km med langrennsløyper. 61 000 sykkeldager, 100 km med naturlig singeltrack, sykkelparker, over 50 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. Over 70 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2020 viser retningen for en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Kontakter

Ida Dyreng

Ida Dyreng

Pressekontakt Daglig leder, Destinasjon Trysil +47 90 73 23 08

Relatert innhold

Norges to travleste stolheiser, Fjellekspressen og Liekspressen, har stått stille i påsken. Foto: Ola Matsson/Skistar Trysil

Norske fjelldestinasjoner ber innstendig om forlenget kompensasjon for sesongbedrifter

Norges reiselivskommuner i fjellene er de som er hardest rammet av koronakrisen i Norge i forhold til permitteringer. Inntektstapet for de over 2.100 bedriftene er skyhøye, og mange vil gå konkurs hvis ikke regjeringen ser på en forlenging av kompensasjonsordningen.
I et brev til regjeringen 14. april ber norske fjelldestinasjoner om hjelp til å sikre en bærekraftig reiselivsnæring i fremtiden

Velkommen til Trysil - størst i Norge på ski og stisykling

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Destinasjon Trysil har ansvaret for markedsføring og informasjon til gjester, PR og vertskapsoppgaver, ulike utviklingsprosjekter og stisykkelsatsingen Trysil Bike Arena. I tillegg arrangerer de møteplasser og kompetansetiltak for næringslivet i kommunen.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 69 bakker, 32 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 92 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 65 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Destinasjon Trysil

Storvegen 3
2420 Trysil
Norge