Gå videre til innhold
På bildet fra venstre: Johan Söderlund/Trysilguidene, Gudrun Sanaker Lohne/daglig leder Destinasjon Trysil, Thomas Breen/fylkesråd, Birgit Jensen/ leder av næring og nyskaping, Johan Persson/Sport Lodge`n og Per Gunnar Sveen/fylkesrådsleder
På bildet fra venstre: Johan Söderlund/Trysilguidene, Gudrun Sanaker Lohne/daglig leder Destinasjon Trysil, Thomas Breen/fylkesråd, Birgit Jensen/ leder av næring og nyskaping, Johan Persson/Sport Lodge`n og Per Gunnar Sveen/fylkesrådsleder

Pressemelding -

Sykkelsatsingen har gitt flere arbeidsplasser og befolkningsvekst i Trysil

I en ny rapport fra Telemarksforskning ser man en klar sammenheng mellom Trysils sykkelsatsing og vekst i antall arbeidsplasser og bostedsattraktivitet. Sykkelsatsingen startet i 2014 og siden 2016 har det vært befolkningsvekst hvert eneste år.

Hedmark fylkeskommune har vært sentral i finansieringen av sykkelsatsingen i Trysil, og har også̊ bidratt i flere stedsutviklings- og reiselivsprosjekter i kommunen.

- Fylkeskommunen har i oppgave fra staten å være en utviklingsaktør. Dette er et prosjekt som er godt eksempel på offentlig-privat samarbeid der våre virkemidler utløser virkemidler fra både Trysil kommune og næringslivet, der vi er med og tar en del av risikoen og legger til rette for vekst. Vi har valgt å satse tungt i Trysil. Vi har blant annet bevilget fire millioner til Trysils satsing på stisykling. Når man gjør en slik stor bevilgning vil man gjerne se om disse midlene bidrar til å nå målene som er satt utviklingsprosjektet, forteller fylkesråd Thomas Breen, og legger til at det er bakgrunnen for at vi bestilte denne evalueringen av sykkelsatsingen i Trysil fra Telemarksforskning.

Positivt skifte

Resultatene fra rapporten ble presentert i Trysil mandag formiddag av en fornøyd fylkesråd.

- Hovedkonklusjonen fra rapporten er at det har skjedd et positivt skifte i arbeidsplassutviklingen i Trysil de siste tre årene og det har blitt høyere næringsattraktivitet. Det har vært spesielt god vekst i antall lønnsmottakere på̊ sommerstid. Dette har bidratt vesentlig til bedre flyttetall og befolkningsutvikling. Trysil har også hatt positiv bostedsattraktivitet de siste tre årene, forteller Breen.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen legger til at det er svært gledelig å se satsingen gir resultater.

- Ofte tar det tid før vi ser resultater, men dette er et prosjekt som raskt har gitt positive effekter og der vi ser at i fellesskap kan vi bidra til vekst og utvikling. Det at det nå legges til rette for flere helårsarbeidsplasser ser ut til å være nøkkelen til både økt befolkningstall og vekst for næringslivet, sier Sveen. 

Sykkelprosjektet skaper optimisme i andre næringer

Trysil har hatt en god omsetningsvekst i besøksnæringene; bransjene aktivitet, overnatting og servering har en vekst i omsetningen på om lag 50 prosent, mens handel har cirka fem prosent, noe som er mye. Det har vært en økning i kommersielle gjestedøgn på 80 prosent, eller litt i underkant av 50.000 i antall, fra 2013 – 2018. Sammenlignet med ni andre kommuner som er store vinterdestinasjoner, har Trysil samlet sett mest positiv utvikling.

- Sykkelsatsingen i Trysil har vært en stor suksess, sier Breen. - Jeg tør påstå at satsningen også har skapt en optimisme til å investere i andre aktiviteter. I tillegg ser vi at det er en vekst i flere bransjer, som for eksempel i bygg- og anleggsbransjen.

Nettopp det skyldes felles retning og tett samarbeid, mener Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

- I 2012 vedtok vi en felles reiselivsstrategi, som nettopp løfter frem fellesprosjekter som idrett- og sykkelsatsingen, samt målsettingen om å øke den lokale verdiskapingen i hytteutviklingen og heve bevisstheten om å bruke lokal arbeidskraft. Det er gledelig å se at felles innsats gir resultater, sier Lohne.

Fortsetter sykkelutviklingen

Rapporten understreker at hvis Trysil skal lykkes med videre vekst med sykkel som utviklingsmotor, blir det viktig å fornye seg og stadig kunne tilby nye attraksjoner, slik at omdømmet som sykkeldestinasjon nummer 1 opprettholdes.

- Vi må ikke tro vi er ferdig nå, påpeker Lohne. - Dette er bare starten. Skal vi nå de målene vi har satt og skape flere helårs arbeidsplasser og økt tilflytting, må vi fortsette sykkelutviklingen. Det er mange destinasjoner i Skandinavia som har startet liknende prosjekter. Vi må gire opp og sikre at vi opprettholder vår lederposisjon. Nå har vi et veldig godt utgangspunkt til å klare det. 

Fakta om stisykkelprosjektet

Destinasjon Trysil og samarbeidende aktører utviklet i 2013 en masterplan for stisykling i Trysil. Prosjektet fikk navnet Trysil Bike Arena. Planen ble utarbeidet i samarbeid med franske Bike Solutions, et av de ledende konsulentselskapene innen stisykling i Europa. Utviklingen av stisykkeltilbudet er fyrtårnet og reiseanledningen Trysil har manglet om sommeren og høsten.

Totalt skisserer masterplanen en utbygging med en kostnadsramme på 25 millioner kroner. Vi har pr. nå investert for 19 millioner kroner i stisykkelprosjektet. Satsningen er beregnet å gi mellom 50-100 000 nye kommersielle gjestedøgn, som gir effekter i form av omsetning på 40-80 millioner kroner og 40-80 nye årsverk. 

For mer informasjon:

Ta kontakt med Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil, telefon 48 15 18 22/gudrun@trysil.com eller Thomas Breen.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for all reiselivsrelatert virksomhet i Trysil.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 850 000 gjestedøgn, 28 000 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 250 millioner NOK i skipassomsetning, 67 bakker, 29 heiser, over 500 km med langrennsløyper. 53 200 sykkeldager, 100 km med naturlig singeltrack, sykkelparker, over 50 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. Over 70 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2020 viser retningen for en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Kontakter

Ida Dyreng

Ida Dyreng

Pressekontakt Daglig leder, Destinasjon Trysil +47 90 73 23 08

Relatert innhold

Velkommen til Trysil - størst i Norge på ski og stisykling

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil.

Destinasjon Trysil har ansvaret for markedsføring og informasjon til gjester, PR og vertskapsoppgaver, ulike utviklingsprosjekter og stisykkelsatsingen Trysil Bike Arena. I tillegg arrangerer de møteplasser og kompetansetiltak for næringslivet i kommunen.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 69 bakker, 32 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 92 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 65 km tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil reiselivsstrategi 2030 viser retningen for en optimalisert og bærekraftig vekst, med en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.

Destinasjon Trysil

Storvegen 3
2420 Trysil
Norge