Gå videre til innhold
Trysil deltar i nasjonalt utviklingsprosjekt for terrengsykling med støtte fra regjeringen på kr 3,7 millioner

Pressemelding -

Trysil deltar i nasjonalt utviklingsprosjekt for terrengsykling med støtte fra regjeringen på kr 3,7 millioner

Regjeringen har tro på terrengsykling i Norge og bevilger 3,7 millioner til en felles satsning i fjellregionen. “Terrengsykling som bærekraftig verdiskaper i fjellregionen” er et samarbeidsprosjekt mellom Destinasjon Trysil, Valdres Destinasjon og alle de 6 reisemålene i Hallingdal.

Målet er å øke regionenes attraktivitet som helårsdestinasjoner gjennom utvikling av bærekraftige terrengsykkeltilbud. Destinasjonene ønsker å utvikle terrengsykling til å bli et nytt fyrtårn innen fritidstilbud i fjellregionen. Til sammen har de 40.000 fritidsboliger, som i overveiende grad brukes vinterstid.

Nå skal det i fellesskap jobbes med produkt- og konseptutvikling, markedsføring og salg samt forskning og kompetanseheving.

- Destinasjonene skal blant annet samarbeide om utvikling av felles standarder for sikkerhet, guiding og skilting samt jobbe for å øke kompetansen på terrengsykling lokalt og nasjonalt, forteller Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

Prosjektdeltakerne har allerede satt i gang egne utviklingsprosjekter for å øke attraktiviteten på terrengsykkeltilbudene: Trysil har de siste par årene jobbet for å utvikle Trysil Bike Arena, Hallingdal jobber med Tråkk ’n’ Roll og Valdres med Mjølkevegen. 

- Nøkkelen til å lykkes er å utvikle tilrettelagte terrengsykkelprodukter både på naturlige stier og tilrettelagte sykkelarenaer som har lav terskel og høy morofaktor, forteller Lohne. - Vi er i gang i Trysil og ser allerede at hytteeiere har begynt å bruke hytta si i mye større grad gjennom sommeren og høsten. Vi er midt i høstferien og det yrer av folk både i skogen og på fjellet. Det er fantastisk artig, sier hun.

Det selges 50% flere terrengsykler enn alpinski i Norge, og potensialet for å øke attraktiviteten til fjellregionen gjennom tilrettelagte terrengsykkeltilbud vurderes å til være stor.

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) er forskningspartner og bidrar med betydelig egeninnsats, masterstudenter, en PhD-student og forskere. Bidraget fra forskningsmiljøet er avgjørende i utviklingen av en bærekraftig modell for terrengsykkelutvikling i fjellregionen. Prosjektet linkes opp mot en nylig startet 3-årig PhD-stilling i naturbasert reiseliv ved NMBU som vil bruke terrengsykling som et av sine case i PhD-avhandlingen. De lokale terrengsykkelmiljøene er også viktige bidragsytere inn i samarbeidet, og prosjektet skal gjennomføres i tett dialog med grunneiere og kommunale utviklingsavdelinger.

Tilskuddssum fra Kommunal- og Moderniseringsdepardementet er kr 3,7 millioner. Totalrammen for prosjektet er på ca kr 10 millioner, og prosjektdeltakerne jobber nå med detaljplaner for prosjektets tiltak etter at bevilgningen ble kjent.

Les mer om regjeringens satsning på fjellregionene

Kontaktpersoner:

Emner

Tags

Regions


Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for all reiselivsrelatert virksomhet i Trysil. 

Trysil er Norges største skisted og naturens fornøyelsespark. Vi har 773 000 gjestedøgn, 912 000 skidager, over 200 millioner NOK i skipassomsetning, 66 bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. Over 70 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet.Trysil reiselivsstrategi 2020 viser retningen for en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som internasjonal destinasjon. 

Pressekontakt

Gro Kveldro Bruksås

Gro Kveldro Bruksås

Pressekontakt PR-ansvarlig +47 46 82 66 74
Gudrun Sanaker Lohne

Gudrun Sanaker Lohne

Pressekontakt Turistsjef, daglig leder Destinasjon Trysil +47 48 15 18 22

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events